×
search-icon Created with Sketch.

Sectorul 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” finanțează 30 de proiecte culturale până în decembrie 2023

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” a publicat lista proiectelor câștigătoare din cadrul liniei de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023.

Astfel, pentru programul anual de finanțări nerambursabile prin Ordonanța 51/1998 și Legea 350/2005 a fost alocat un total de 4.000.000 lei pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul cultură, cu un plafon maxim pentru un proiect fixat la suma de 200.000 lei, fiind finanțate un total de 23 proiecte culturale ce vizează promovarea valorilor culturale, prin intermediul diversității conținuturilor și expresiilor artistice la nivelul Sectorului 5.

Pentru programul anual de finanțări nerambursabile prin Legea 69/2000 a fost alocat un total de 2.000.000 lei pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul sport și educație fizică, cu un plafon maxim pentru un proiect fixat la suma de 300.000 lei, fiind finanțate 7 proiecte până la finalul anului 2023.

În total, în urma etapei de evaluare a ofertelor culturale, au fost selectate 30 de proiecte din domeniile „Arte vizuale”, „Muzică”, „Dans”, „Arta digitală și noile medii”, „Educație prin cultură”, „Patrimoniu cultural și imaterial”, „Sport”, „Cultură” și „Educație”.

Principalele obiective ale programului de finanțare nerambursabilă din anul acesta sunt stimularea sectorului creativ în Sectorul 5, descentralizarea ofertei culturale la nivelul comunității și implicarea activă a locuitorilor în proiectele artistice, muzică, dans, teatru, arte vizuale și arte plastice, creșterea gradului de consum a culturii scrise și dezvoltarea posibilității de auto exprimare, implementarea unor evenimente sau acțiuni care reflectă viața cultural-artistică, spiritualitatea, modernismul și arta locuitorilor Sectorului 5.

Printre proiectele culturale susținute în cadrul liniei de finanțare nerambursabilă se numără evenimente menite să crească și să dezvolte impactul culturii asupra cetățenilor din Sectorul 5, să creeze contexte colaborative și să încurajeze conexiuni culturale între comunități cum ar fi: Dansând pentru Viitor: Reciclare și Curățenie Urbană, Comedie pe Bulevard, ediția a 2-a, O mică istorie a României Mari – lecția de istorie interactivă, Fără Bullying  În Sectorul 5, Povești din București – publicarea unei cărți scrise și ilustrate de adolescenți din Sectorul 5, Teatru în Sectorul 5, Explorări și transformări, Educație prin sport, ediția a X-a, Incluziune și educație prin sport sau Rahova, Fotbal și Feminitate 2023.

Lista tuturor proiectelor câștigătoare în cadrul liniei de finanțare nerambursabilă este disponibilă pe site-ul cultural5.ro. Proiectele culturale din cadrul sesiunii de finanțare 2023 se desfășoară în perioada octombrie-decembrie 2023 în Sectorul 5 al Municipiului București.

Finanțările nerambursabile se acordă de autoritatea finanțatoare Sectorul 5 al Municipiului București – Consiliul Local al Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” conform sumelor alocate din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pe anul 2023, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.01.2023 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și potrivit dispoziției Hotărârii Consiliului Local nr. 101/20.04.2023 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități non-profit de interes local și a Hotărârii Consiliului Local nr. 174/31.08.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Despre Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordahe”

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator terțiar de credite, ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii.

DISTRIBUIE ARTICOLUL