×
search-icon Created with Sketch.

Raportare anuală a finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Sectorului 5 al Municipiului București, pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prezentăm mai jos raportul privitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 între Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și beneficiari, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, a Legii nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului, precum și a Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

DISTRIBUIE ARTICOLUL