×
search-icon Created with Sketch.

Anunț prelungire perioadă de evaluare pentru proiectele depuse pentru finanțare prin L350/2005

Autoritatea finanțatoare Primăria Sectorului 5 – Consiliul Local al Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 telefon: 0756144831, centrulcultural@sector5.ro, www.sector5.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscut că termenul de evaluare a proiectelor se modifică, datorită situației excepționale create prin adoptarea Decretului Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, termenul final pentru anunțarea proiectelor declarate câștigătoare devenind astfel data de 15 mai 2020.

DISTRIBUIE ARTICOLUL