Anunț lansare licitație publică în plic închis – 16 iunie 2020