×
search-icon Created with Sketch.

Biserica „Sfântul Ilie”, ridicată în „movila Gorganului”

Finalizată în noiembrie 1918, Biserica „Sfântul Ilie” – Gorgani veghează și astăzi în inima Bucureștiului, iar ca mărturie a trecerii timpului stă însăși pisania care ne întâmpină la intrarea în sfântul lăcaș: „Acest sfântu și dumnezeiescu lăcașu, unde să cinstește și să prăznuiește hramul sfântului marelui proorocu Ilie Tesviteanu, în movila Gorganului, din temelie s-au ziditu al doilea rându în zilile Măriei Sale Domnului Ioanu Gheorghie Caragea, care au făcutu și oarece ajutor începător și sârguitor aflându-să dumnealui Bivv. Paharnicu Manolache Hrisosholeo, soția dumnealui Elena, dmnealui Bivv. Clucer Radu Voinescu, dumnealui Bivv. Paharnicu Ștefanu Voinescu și epitropu ostenitor Bivelu Clucer Gheorghe Artino dimpreună ajutorându-și breasla neguțătorilor cojocari, iar prin îndemnul acestor obraze, mulți pravoslavnici creștini au ajutorat, până s-au săvârșit cu vreria lui Dumnezeu, începându-se sfintele slujbe. După care așezându-se epitropu Chir Spiru, după a sa râvnă și cu ajutoriului celor de mai susu pomeniți, s-au poleitu și cele din lăuntru precum să văd, în zilele Măriei Sale prea înalțatului Domnu Alexandru Nicolae Suțul Voevod. Și spre pomenirea veșnică s-au scrisu această pisanie la anul de la întruparea Mântuitorului nostru IC. HC. 1819, Noemvrie”.

Ridicată pe locul unei vechi bisericuțe din timpul domniei lui Șerban-Vodă Cantacuzino, care se deteriorase foarte rău în timpul lui Alexandru Vodă Ipsilanti, biserica cu hramul Sfântului Prooroc Ilie, reparată în 1819 de enoriașii locului, a fost avariată în 1838 de un cutremur. În 1935 a fost construită turla principală a acesteia. Pictura inițială fost realizată de pictorii Constantin Popescu și Corbu, refăcută apoi, în 1936-1937, de Alexandru Basarab, ultima intervenție fiind făcută de Pavel Chichisan și Elisabeta Ursu.

Deoarece, în perioada interbelică, biserica Sfântul Ilie Gorgani era folosită ca loc de rugăciune de membrii Mișcării Legionare, biserica a fost cunoscută și ca biserica legionarilor. În urma cutremurului din 1977, biserica a fost consolidată din nou.

DISTRIBUIE ARTICOLUL