×
search-icon Created with Sketch.

Anunț organizare concurs posturi vacante

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, conform HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în data de 16.12.2020, ora 1000, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 1 post Inspector specialitate – Biroul Juridic și Resurse Umane;

 3 posturi Consilier achiziții publice – Serviciul Achiziții și Investiții;

– 1 post inspector de specialitate – Serviciul Administrativ;

– 1 post Administrator – Serviciul Administrativ;

– 1 post Șofer – Serviciul Administrativ;

– 1 post inspector specialitate – Serviciul Dezvoltare, Proiecte, Evenimente și Marketing.

Condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere, condițiile de desfășurare ale concursului și bibliografia de concurs, sunt afișate pe site-ul www.centrulcultural@sector5.ro și la sediul instituției.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 08.12.2020, ora 1400, la sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5.

Informații suplimentare la sediul instituției din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, pe site-ul www.centrulcultural@sector5.ro și la tel. 0756 144 831, persoană de contact Bădălan Valentin – Inspector Resurse Umane.

Descarcă:

Anunț concurs posturi vacante

Formular de înscriere

DISTRIBUIE ARTICOLUL