×
search-icon Created with Sketch.

Anunț organizare concurs posturi vacante

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”,cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, conform HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în data de 16.12.2020, ora 1000, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 1 post Inspector specialitate – Biroul Juridic și Resurse Umane;

–3 posturi Consilier achiziții publice – Serviciul Achiziții și Investiții;

– 1 post inspector de specialitate – Serviciul Administrativ;

– 1 post Administrator – Serviciul Administrativ;

– 1 post Șofer – Serviciul Administrativ;

– 1 post inspector specialitate – Serviciul Dezvoltare, Proiecte, Evenimente și Marketing.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 08.12.2020, ora 1400, prin e-mail la adresa centrulcultural@sector5.ro, specificând în subiect titlul CONCURS.

Condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere, condițiile de desfășurare ale concursului și bibliografia de concurs: Anunt concurs posturi vacante + Formular de înscriere

Informații suplimentare tel. 0756 144 831, persoană de contact Bădălan Valentin – Inspector Resurse Umane.

În baza dispoziției nr. 3546/24.11.2020, începând cu data de 25.11.2020 se suspendă programul de lucru cu publicul la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, până la data de 07.12.2020. Dosarele de înscriere la concursul pentru posturile de execuție vacante din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” se vor depune în această perioadă doar online, la adresa centrulcultural@sector5.ro.

Descarcă:

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

Rezultate proba scrisă

Rezultate în urma contestațiilor

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

DISTRIBUIE ARTICOLUL