×
search-icon Created with Sketch.

Anunț organizare concurs posturi vacante

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”,cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, conform HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în data de 15.02.2021, ora 1000, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 1 post Inspector specialitate – Biroul Juridic și Resurse Umane;

– 1 post Secretar – Biroul Juridic și Resurse Umane;

– 1 post Inspector specialitate – Compartiment Economic;

– 2 posturi Inspector specialitate – Serviciul Dezvoltare, Proiecte, Evenimente și Marketing;

Condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere, condițiile de desfășurare ale concursului și bibliografia de concurs: Anunt concurs posturi vacante + Formular de înscriere

Informații suplimentare la contact@cultural5.ro sau tel. 0756 144 831, persoană de contact Bădălan Valentin – Inspector Resurse Umane.

26.01.2021 – În urma identificării unor erori materiale în Anunțul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” ce va avea loc în data de 15.02.2021, emitem următoarea Erată la Anunț concurs posturi vacante, pentru îndreptarea acestora. Vă rugăm să o parcurgeți și pe aceasta în momentul analizei Anunțului inițial.

18.02.2021 – În data de 17.02.2021, a fost depusă o contestație la rezultatele probei scrise comunicate în data de 16.02.2021, înregistrată la Centrul cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. 423/17.02.2021. În urma analizei, Comisia de soluționare a contestațiilor menține rezoluția „RESPINS” pentru candidatul care a depus contestația, concluzie cuprinsă în PV-ul ședinței, înregistrat sub nr. 434/17.02.2021.

18.02.2021 – ERATĂ

În urma verificării Rezultatelor la proba scrisă, publicate pe site-ul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, am identificat o eroare materială la poziția 2 din tabel. Astfel, la poziția 2, în dreptul coloanei „Punctajul obținut”, în loc de 60,33 se va citi 63,33.

Descarcă:

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

Rezultate proba scrisă

BAREM VARIANTA 2 – Inspector specialitate, Biroul Juridic si RU

BAREM VARIANTA 1 – Inspector specialitate, Compartiment Economic

BAREM VARIANTA 1 – Secretar, Biroul Juridic si RU

BAREM VARIANTA 1 – Inspector specialitate, Serviciul Dezvoltare

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

DISTRIBUIE ARTICOLUL