Misiune

România e cunoscută ca o țară în care diversitatea e parte definitorie a identității locale. Diversitatea funcționează astăzi ca un brand de țară. 
Dacă ar fi să alegem o singură zonă care să concetreze spiritul și sufletul României, o zonă care să poarte semnele transformărilor care continuă și astăzi, o zonă fără de care România nu poate fi imaginiată, sectorul 5 ar fi una din cele mai bune opțiuni. 
Nu ar trebui să fie un lucru surprinzător, pentru că în sectorul 5 se află prima vatră a orașului București, locul din care s-a dezvoltat un oraș de aproape 3 milioane de locuitori și mai departe o țară întreagă.

Centrul Cultural și de Tineret Sector 5 este o instituție publică de interes local, aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local al Sectorului 5. Această inițiativă educativ-culturală s-a născut din dorința de a eleva nivelul de conștientizare asupra importanței culturale. 

Evenimentele socio-culturale pe care instituția își propune să le desfășoare, se adresează atât locuitorilor Sectorului 5, cât și publicului larg. Acestea vor fi susținute prin colaborări cu artiști profesioniști, cu organizații, fundații și unități de învățământ.

 

Misiune

 

Centrul Cultural și de Tineret Sector 5 are rolul de a identifica și aborda nevoile culturale ale comunității reprezentate, de a susține proiecte, manifestări și activități culturale locale și de a fi, în general, un catalizator cultural comunitar – permițând formarea și consolidarea unei identități culturale locale. În acest sens, principiile directoare ale centrului vor fi următoarele:

  • Protejarea patrimoniului cultural (material și intangibil) al comunității reprezentate, susținând în același timp reconstrucția identitară, conștientizarea și perpetuarea valorilor sociale și culturale. În baza acestui principiu se va avea în vedere atât protejarea și punerea în valoare a elementelor de moștenire culturală, sprijinirea expresiilor artistice noi, a creației contemporane, cât și susținerea și promovarea identității sociale;
     
  • Promovarea interacțiunii culturale între grupuri diferite provenind atât din interiorul, dar mai ales din exteriorul comunității în vederea susținerii toleranței culturale, a dialogului și a solidarității, dar și a asigurării permisibilității comunicative între diferitele medii socio-culturale, țintind spre dizolvarea problemelor etnice și sociale prin cultivarea spiritului civic;
     
  • Protejarea și susținerea libertății de creație, înțeleasă ca drept la exprimare artistică (materializarea într-o formă artistică a unei opinii/poziționări față de anumite lucruri/fapte/acțiuni), în conformitate cu art. 33 al Constituției României și a normelor internaționale, pentru perfecționarea și formarea tinerilor în domeniile artistice și asigurarea performanței în creativitate, cultură și educație, dar și pentru validarea expresivității artistice și dezvoltarea culturală și artistică multivalentă;
     
  • Susținerea accesului liber și a oportunităților egale la cultură, sport și educație continuă, oferind condițiile necesare însușirii valorilor, exprimării artistice libere și participarii la manifestări și programe culturale, de dezvoltare, creative și educaționale, crescând gradul de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.