LEGEA 544/2001

Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

HG. nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

Art. 1.din Legea nr.544/2001 prevede:

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

 

Art. 5.din Legea nr.544/2001 prevede:

 1. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. programele şi strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevazute la alin. 1.
 3. Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
 4. Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează:
  1. afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
  2. consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.

  Art. 6.

 1. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public, solicitate în scris sau verbal.
 3. Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

                        a. autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b. informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea raspunsului.