Funcționare

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 131/21.11.2016, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator terțiar de credite, ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii.

Își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, respectiv dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, Legii nr. 143/2007 privind aprobarea OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale propriului Regulament de Organizare și Funcționare, OUG nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură.