Rezultatele probei interviu a concursului organizat în data 16.01.2018

  • Rezultatele probei interviu a concursului organizat în data 16.01.2018

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCȚII:

 

  • funcții contractuale de conducere vacante: 1 post - Șef Compartiment Economic;

 

  • funcții contractuale de executie vacante: 1 post – operator sunet la Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat; 1 post – administrator cladiri la Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat; 1 post – consilier juridic la Serviciu Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat; 2 posturi- inspector de specialitate la Biroul Cultural Proiecte, Evenimente si Comunicare; 2 posturi - inspector de specialitate la Biroul Achizitii, Investitii, Marketing si Dezvoltare; 2 posturi – inspector de specialitate la Compartimentul Economic

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume candidatului

Postul pentru care candidează

Serviciul/Direcția/

Autoritatea Publică

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei scrise

(admis/respins)

Obs.

1

Dabija Georgeta

Șef Compartiment Economic

Compartiment Economic

70.66 puncte

Admis

 

2

Sainciuc Adina-Cecilia

Consilier juridic

Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat

Neprezentat

Respins

 

3

Andrei Bogdan -Ștefăniță

Administrator clădiri

Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat

41.33 puncte

Respins

 

4

Neacșu Adrian

Operator lumini,imagini, sunet

Serviciu Juridic, Administrativ, Resurse Umane și Secretariat

 

48.00 puncte

Respins

 

5

Istrate Magdalena - Daniela

Inspector de specialitate

Biroul Cultural Proiecte, Evenimente și Comunicare

45.66 puncte

Respins

 

6

Soare Mirela

Inspector de specialitate

Biroul Cultural Proiecte, Evenimente și Comunicare

46.00 puncte

Respins

 

7

Baban Ruxanda

Inspector de specialitate

Biroul Cultural Proiecte, Evenimente și Comunicare

45.33 puncte

Respins

 

8

Velescu Andrei Sorin

Inspector de specialitate

Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare

47.00 puncte

Respins

 

9

Ioniță George- Catalin

Inspector de specialitate

Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare

43.33 puncte

Respins

 

10

Georgescu Dragoș

Inspector de specialitate

Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare

47.66

puncte

Respins

 

11

Andronache Alina

Inspector de specialitate

Compartimentul Economic

51.00

puncte

Admis

 

 

 

                 Au fost declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte pentru funcții de conducere și minim 50 de puncte pentru funcții de execuție. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviu.

 

             Afișat astăzi 17.01.2018, ora 11.00

 

 

 

 

Secretar comisie concurs,

Patruț Adriana

S-ar putea sa iti placa si:

Evenimente