PROCES VERBAL privind notarea la contestatiile depuse pentru proba interviu din data de 16.01.2018 ora 12:00 (concursul organizat in data de 18.12.2017 – proba scrisa)

  • PROCES VERBAL privind notarea la contestatiile depuse pentru proba interviu din data de 16.01.2018 ora 12:00 (concursul organizat in data de 18.12.2017 – proba scrisa)

Încheiat astăzi 18.01.2018, privind solutionarea contestatiilor depuse la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale vacante;

 

Au fost depuse trei contestatii de catre urmatorii candidati:

  1. IONITA GEORGE CATALIN- candidat pentru postul de  inspector de specialitate  la Biroul Achizitii Investitii, Marketing si Dezvoltare;

 

  1. ANDREI BOGDAN STEFANITA - candidat pentru postul de  administrator cladiri  la Serviciul  Juridic Administrativ, Resurse Umane si Secretariat;

 

  1. NEACSU ADRIAN - candidat pentru postul de  operator (lumini, imagini, sunet)  la Serviciul  Juridic Administrativ, Resurse Umane si   Secretariat.

 

            Comisia de contestatii, numită prin

Decizia nr.CCTSI-2018.01.09-07/09.01.2018, s-a întrunit în data de 18.01.2018, la ora 13.00 în vederea solutionarii contestatiilor depuse conform criteriilor de evaluare din planul de interviu.

           

Punctajul fiecarui candidat a fost trecut in Borderoul de notare.

 

Rezultatul contestatiilor la proba interviu din data de 16.01.2018 ora  12,00

(concursul organizat in data de 18.12.2017 – proba scrisa)

 

 

 

 

 

Nr

crt

Nume şi prenume candidatului

 

Postul pentru care candideaza

 

Serviciul/Directia/

Autoritatea Publica

 

Punctajul probei interviu

 

Rezultatul probei

(admis/respins)

 

 

Obs.

1

Andrei Bogdan -Stefanita

Administrator cladiri

Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat

 41.33

puncte

Respins

 

2

Neacsu Adrian

Operator lumini,imagini, sunet

Serviciu Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat

 

 48.00

puncte

Respins

 

3

Ionita George- Catalin

inspector de specialitate

Biroul Achizitii, Investitii, Marketing si Dezvoltare

43.33

 puncte

Respins

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs va afişa punctajele obţinute de candidaţi la proba interviu din data de 16.01.2018,  la avizierul şi pe site-ul Centrului Cultural si de Tineret „Stefan Iordache”.

 

COMISIE DE CONTESTATII :

 

     PRESEDINTE:

D-na Stoica Mariana – Sef Birou Achizitii, Investitii, Marketing si Dezvoltare – Centrul Cultural si de Tineret “Stefan Iordache”

MEMBRI

D-na Ciobotaru Dorina – Inspector – Serviciul Organizarea Muncii si Managementul Calitatii Muncii – Primaria Sector 5

Dl.Minca Lucian Nicusor – Inspector – Serviciul Managementul Functiei Publice – Primaria

Sector 5

 

 

Secretar: Patrut Adriana – inspector Resurse Umane- Centrul Cultural si de Tineret “Stefan Iordache”

S-ar putea sa iti placa si:

Evenimente