Anunț privind închirierea căsuțelor de lemn tip chioșc comercial amplasate în Parcul Sebastian din Sectorul 5 al Municipiului București


 

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, București, cod fiscal 36772516, organizează procedura de închiriere a unui număr de 12 căsuțe din lemn tip chioșc comercial, în vederea desfășurării activităților de comerț în Parcul Sebastian din Sector 5 al Municipiului București.
Căsuțele au dimensiunile de 2*3 m, cu o înălțime la coamă de 2,4 m, pereți din lemn masiv asamblat prin chertare, sunt dotate cu instalație electrică cu o putere nominală de 2 KW, priză, întrerupător și bec, lanțuri de suport pentru obloanele superioare și cele inferioare și lacăte pentru securizare.
Perioada de închiriere este 10.07 – 21.07.2019. Programul de funcționare a activității comerciale pe perioada închirierii trebuie să fie de minim 5 ore/zi, în intervalul 16.00-21.00, în fiecare zi a săptămânii. Nerespectarea acestei obligații pentru mai mult de 2 zile atrage rezilierea contractului.
Tipuri de produse care pot fi comercializate în spațiile închiriate și nivelul chiriei pentru întreaga perioadă sunt după cum urmează:
- Produse alimentare (mezeluri, brânzeturi, plăcinte, clătite, cozonac kurtos, porumb fiert etc.) – 600 LEI;
- Produse alimentare conservate sau dulciuri (conserve, vată pe băț, pop-corn) – 500 LEI;
- Băuturi alcoolice și nonalcoolice – 600 LEI;
- Produse nealimentare – 500 LEI.
 
Plata chiriei va fi efectuată la data semnării contractului de închiriere, în numerar sau prin transfer bancar. Neîndeplinirea acestei obligații a chiriașului atrage rezilierea contractului.
Cererile de închiriere pot fi depuse până la data de 09.07.2019, ora 15.00, la Registratura Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, București.
 
Cererile trebuie să fie însoțite de:
- Certificatul de înregistrare eliberat de ONRC (copie);
- Certificat de atestare fiscală emis de ANAF;
- Certificat Constatator emis în ultimele 30 de zile;
- Acte doveditoare comercializării produselor pentru care se închiriază spațiul.
 
Solicitanții trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate și să desfășoare efectiv activități de comerț cu amănuntul de bunuri alimentare și nealimentare. Solicitanții nu vor avea posibilitatea subînchirierii spațiilor comerciale.
Selecția comercianților va fi realizată în funcție de momentul depunerii cererii.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0756.144.840, e-mail: centrulcultural@sector5.ro.

S-ar putea sa iti placa si:

Evenimente