Anunț de participare

 

Autoritatea finanțatoare Primăria Sectorului 5 - Consiliul Local al Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” publică Ghidul solicitantului și Calendarul programului de finanțare nerambursabilă, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru anul 2019. Pentru eventuale informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul 0756.144.831 sau email: centrulcultural@sector5.ro

-download Anunț Monitorul Oficial 2019
-download Ghidul Solicitantului 2019
-download Calendar Finanțare 2019

Documente editabile: Ghidul Solicitantului 2019

S-ar putea sa iti placa si:

Evenimente