Acțiuni

Activitățile centrului vizează:
 

 • Dezvoltarea de studii, analize, documentări, obiective strategice și planuri de acțiune în vederea susținerii coerente a animării culturale a comunității Sectorului 5;
   
 • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a produselor culturale locale și a elementelor de patrimoniu cultural;
   
 • Organizarea de evenimente, programe și manifestații culturale coerente în scop informativ, instructiv și/sau educativ;
   
 • Sprijinirea educației continue și a formării profesionale de interes cultural comunitar în afara sistemelor formale de educație; 
   
 • Încurajarea interacțiunii, a dezbaterii și a participării în rândul membrilor comunității în procesul de conturare și dezvoltare a identității culturale specifice;
   
 • Susținerea și încurajarea mobilității artistice și a asocierii între operatori culturali în vederea dezvoltării de proiecte și evenimente durabile și sustenabile, precum și de rețele de colaborare locale și naționale;
   
 • Acționarea în vederea sporirii coordonării resurselor publice și a gestionării integrate a acestora în vederea dezvoltării culturale locale în concordanță cu o viziune coerentă și comună;
   
 • Sprijinirea utilizării noilor tehnologii în derularea de proiecte și programe culturale;
   
 • Consolidarea identității locale și a regenerării urbane prin susținerea dezvoltării și adoptarea de simboluri și a unui „branding” local;
   
 • Animarea spațiilor publice prin re-atribuirea de noi roluri.